Adelen i kunsten

Der er mange eksempler på adelige i kunsten – sådan helt bogstaveligt talt. Man skal nemlig ikke have besøgt ret mange slotte og herregårde – eller museer for den sags skyld – før man har set et hav af portrætter af adelige personer. Det var nemlig dem, der havde anledning til og råd til at få udført portrætter af sig selv, og mange var mæcener for tidens fremadstræbende kunstnere.

Imidlertid findes der også adelige, som selv var udførende kunstnere. Det gælder både i den bildende kunst og i litteraturen, hvor der er flere kendte eksempler på adelige bidragydere.

Ejler Bille

En af de mest nutidige adelige kunstnere var billedhuggeren, og maleren Ejler Bille, som levede fra 1910 til 2004. Han gjorde aldrig noget væsen ud af sin adelige oprindelse, men han tilhørte Bille-slægten, som er en af de ældste slægter herhjemme. Den tilhører den såkaldte uradel – altså den adel, der var herhjemme længe før den “moderne” adel, den såkaldte rangadel, kom til i 1600-tallet.

Når nogen spurgte ind til det, plejede han bare at sige, at bag ethvert navn var et menneske. Og han ønskede ikke, at man dyrkede denne del af hans historie. Til gengæld ville han have nydt at købe tøj hos netbutikken kidsbrandstore.dk, som hans børn ville elske at gå i – og som han kunne købe direkte på nettet uden at folk vidste, hvem han var.

Ejler Bille debuterede som skulptør med nogle ret enkle figurer i træ, som siden er blevet meget berømte som et tegn på en ny tid i kunsten. Siden kastede han sig over maleriet og blev blandt andet medlem af kunstnersammenslutningerne COBRA, Corner og Linien. Ejler Bille skrev også digte, så han var en alsidig personlighed.

Karen Blixen

I litteraturens verden er det vel i dag mest Karen Blixen, der er forblevet kendt, men litteraturen har flere adelige blandt de fremmeste digtere.

Karen Blixen insisterede på at blive kaldt baronessen, selv om hendes titel alene stammede fra et kortvarigt ægteskab med den svenske baron Blixen-Finecke. Og titlen som baronesse blev et varemærke for hende gennem hele hendes liv, og hun blev blandt andet ærbødigt omtalt som baronesse i flere radioudsendelser. Når det er sagt, står adskilligt af hendes skribentvirksomheden tilbage som smuk verdenslitteratur. Mest kendt i dag er hendes bog Min afrikanske farm og kortromanen Babettes gæstebud, som begge er blevet filmatiseret. Men hun har skrevet flere andre tekster, som har et højt litterært niveau.

Digteren Ludvig Holstein var greve med relation til den sydsjællandske gods Holsteinborg. Han er kendt for sine naturlyriske digte, men pudsigt nok var han bybo siden sit 12. år – så der er tale om ægte naturromantik fra hans side, som afspejler en tid, han drømmer om, mere end den er et udtryk for hans eget liv.

Indsamlingen af folkeviserne i middelalderen var ikke sket uden at de var blevet nedfældet af adelige, så rigets daværende elite har også på denne måde haft en stor indflydelse på den danske litteratur og kunst i det hele taget.